FAQ

Hanterar Eiko GDPR?

Ja! Eiko designades med GDPR i åtanke. Vi låter dig som kund välja vilken strategi ditt bolag ska följa, med antingen anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifter. Med pseudoanonymisering har du möjligheten att agera på din analys på individnivå, exempelvis för att skapa riktade kampanjer mot delar av din kundbas baserat på insikter du fått när du analyserat din data i Eiko, utan att GDPR äventyras.

Vilka nyckeltal bör jag följa?

Dina nyckeltal är unika för din affär och dina behov. Därför kommer vi att tillsammans hjälpas åt att definiera och strukturera dina nyckeltal när vi startar ett projekt tillsammans. Eiko är mer än en SaaS tjänst, vi vill att du ska lyckas i din analytiska resa och kommer stötta dig som del av vårt startpaket för att se till att du får en god start. Allt eftersom din organisation mognar i sin analytiska förmåga så kommer vi stötta med modellerande av din information, dina nyckeltal och kan även rådgöra kring analytiska strategier.

Funkar Eiko med alla datakällor?

Ja. Vi har redan stöd för de vanligaste typerna av datakällor (filer, databaser och API:er), men skulle du ha en datakälla som vi mot förmodan inte har stöd för så kommer vi bygga den integrationen utan extra kostnad för dig som kund.

Var lagras min data?

Din data lagras där du vill att den lagras, oavsett om det är i dina egna serverhallar eller om det är i molnet hos din molnleverantör. Om du vill att vi är värd för hela din Eiko-installation, inklusive infrastrukturen, så kommer vi i samråd med dig välja en lämplig molnleverantör som passar ditt bolags behov och IT-strategier.

Vad har ni för support?

Vi är alltid tillgängliga kontorstider. Behöver du hjälp utanför kontorstider så kan vi lösa det tillsammans också.

Är Eiko säkert?

Ja. Eiko kan driftsättas både i din egen lokala serverhall med alla era säkerhetsåtgärder eller på ett moln hos en av de stora leverantörerna av molntjänster. Vi har också implementerat enterprise-nivå av autentisering och auktorisering av dina användares tillgång till data oavsett vilket paket du väljer, för att säkerställa att lösningen och din data alltid är säker för intrång.

Vad skiljer Eiko från andra system?

Eiko är en förvaltad analytisk plug and play plattform som inte bara löser alla vanliga behov för analysplattformer såsom dataintegration och analysverktyg för dina användare, utan även hanterar GDPR genom att ge dig de verktygen du behöver för att implementera en säker och trygg datastrategi för din data och dina kunder. Att du kan komma igång med Eiko på veckor istället för månader eller till och med år som annars är normalt för att etablera en analysplattform gör att du kan få ett otroligt försprång och fokusera på det som skapar värde för din affär istället för byggande och drift av ett nytt IT-system.

Vad är pseudo-anonymisering?

Anonymisering av data innebär att du ersätter känslig data, exempelvis dina kunders personnummer, med ett värde som fortfarande unikt representerar den personen men det är omöjligt att någonsin se vem det faktiskt var. Pseudonymisering så byter du ut personnummret (eller annan känslig data) mot ett pseudonym och sparar nyckelparet (exempelvis personnummret och dess pseudonym) i en krypterad databas. Datan kan andast “avpseudonymisera” om din Data Protection Officer (eller dataansvarig som ni väljer) ger behörighet till det.

Pseudoanonymisering är användbart om man vill kunna agera på sin analys på individnivå. Det skulle exempelvis kunna vara att ni upptäckt ett allvarligt driftsfel hos ett antal av era kunder och behöver kunna identifiera dem för att åtgärda problemet.