Kom igång med en anpassad analysplattform inom en vecka

Eiko kan användas inom vitt skilda områden för automatisering av datahantering, rapportering och analys. För nya kunder erbjuder vi en workshop där vi tillsammans identifierar nyckelbehov och möjligheter för den specifika verksamheten. Systemet skräddarsys sedan efter era behov så att all relevant information levereras automatiskt och överskådligt i ett format som passar er.

Eiko för startups

Lägg en stabil grund för en skalbar verksamhet och en datadriven kultur som lockar både rekryter och investerare. Vi hjälper ditt startup att identifiera meningsfulla nyckeltal och övervaka dem automatiskt. Eiko frigör mer tid till kärnverksamheten och ger samtidigt bättre underlag för strategisk planering. 

Eiko för energibolag

Vi hjälper energibolag och andra samhällsbärande leverantörer att automatisera sin datahantering. Automatisk identifiering av misstänkta driftsproblem och underhållningsbehov förbättrar både lönsamhet och kundservice, samtidigt som rapportering av ekonomi och hållbarhetsindikatorer förenklas. 

Eiko för fastigheter och Internet of Things (IoT)

Digitalisering av byggnader skapar förutsättningar för hållbara, energieffektiva byggnader med förbättrad inomhusmiljö och lägre underhållskostnader. Eiko är en enkel och prisvärd lösning för att samla och analysera stora mänder sensordata.

Eiko för logistik

Inom logistik är ändamålsenlig dataanalys avgörande för att säkerställa både kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Vi hjälper er identifiera problem och upptäcka potential för besparingar och förbättringar. Automatisk flaggning av misstänkta avvikelser förbättrar både lönsamhet och kundservice.

Eiko för forskning

Dagens forskning bygger ofta på insamling och analys av stora datamängder. Med Eiko kommer du snabbt igång med ett stabilt och ändamålsenligt system, och kan fokusera på analys istället för tekniska problem. Eiko har bland annat använts av forskare vid NASA för att analysera data från simuleringar av solen.

Eiko för intresseorganisationer

Välgörenhetsorganisationer, politiska partier och ideella föreningar hanterar ofta personuppgifter i form av exempelvis medlemsregister och deltagare på event. Med Eiko kan ni på ett säkert och ändamålsenligt sätt dels lagra och hantera datan, men även analysera vilka aktiviteter som ger bäst resultat i form av rekrytering av långsiktigt engagemeng och rekrytering av nya medlemmar. 

Börja din analytiska resa idag